Kontakt

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
Im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Spółdzielcza 37, Kruszewnia
62-020 Swarzędz

Tel. 61 81-72-578

Księgowość wew. 21 i 22

Wodociągi wew. 27

email: info@rspkruszewnia.pl

Mapka dojazdu

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Spółdzielcza 37, Kruszewnia, 62-020 Swarzędz.