Wodociąg zakładowy

Nasz wodociąg powstał w latach 1960-1967 a w roku 1977 hydrofornia dzięki której nasz wodocią zaczął zaopatrywać w wodę odbiorców. Początkowo wodociąg zaopatrywał tylko mieszkańców Kruszewni i nikt nie planował jego rozbudowy. Jednakże w latach dziewięćdziesiątych na prośby Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu Spółdzielnia zgodziła się na podłączenie do sieci nowo powstającego osiedla bloków Izabelin w Kruszewni oraz osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Średzkiej w Zalasewie. Z biegiem lat zaczęły też powstawać w okolicach Kruszewni firmy, które również występowały do nas z prośbą o podłączenie i tak w dniu dzisiejszym zaopatrujemy  2 kilku blokowe wspólnoty mieszkaniowe, 8 przedsiębiorstw oraz przeszło 300 odbiorców indywidualnych, których liczba powiększa się każdego dnia.

W celu dostarczenia odbiorcą wody najwyższej jakości niezbędne jest uzdatnianie pobranej wody oraz ciągłe jej monitorowanie. Nadzór nad hydrofornią sprawuje firma Zakład Instalacyjny Wod-Kan CO i Gaz Ryszarda Antczaka z Kobylnicy a badania wody w terminach zlecanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu przeprowadzamy w firmie Ekolab Sp. z o.o. z Kobylnicy a następnie przekazujemy do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w celu weryfikacji.

W 2014 r. została wymieniona pompa głębinowa, która znacznie zwiększyła ciśnienie pobieranej wody, a w najbliższych latach planujemy dalszą znacznie poważniejszą rozbudowę, która pozwoli na dostawę wody w trybie ciągłym tj nawet w momencie awarii.

W celu przyłączenia się do sieci wodociągowej należy złożyć „wniosek o wydanie opinii o możliwości przyłączenia do sieci”  wraz z mapą w siedzibie spółdzielni lub wysłać na email.

 

Biuro wodociągów czynne od Pn. do Pt. w godzinach od 7.00 – 14.30

telefon: 61 8172-578  wew. 27