Wodociąg zakładowy

KILKA SŁÓW O NAS…

Wodociąg powstał w latach 1960-1967 a w roku 1977 hydrofornia dzięki której  wodociąg zaczął zaopatrywać w wodę indywidualnych odbiorców. Początkowo wodociąg zaopatrywał tylko mieszkańców Kruszewni i nikt nie planował jego rozbudowy. Jednakże w latach dziewięćdziesiątych na prośby Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu Spółdzielnia zgodziła się na podłączenie do swojej sieci nowo powstające osiedle bloków Izabelin w Kruszewni oraz osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Średzkiej w Zalasewie. Z biegiem lat zaczęły też powstawać w okolicach Kruszewni firmy, które również występowały do nas z prośbą o podłączenie.  W dniu dzisiejszym zaopatrujemy  mieszkańców Kruszewni i coraz to większą część Zalasewa i Rabowic co obecnie daje ponad 1000 Odbiorców.

W celu dostarczenia odbiorcą wody najwyższej jakości niezbędne jest uzdatnianie pobranej wody oraz ciągłe jej monitorowanie. Nadzór nad hydrofornią sprawuje firma Zakład Instalacyjny Stanisława Rzepczaka, badania wody w terminach zlecanych nam przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu jak i we własnym zakresie przeprowadzamy w firmie Salubris w Tulcach, które następnie przekazujemy do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w celu weryfikacji. Nad całym działem wodociągowym czuwa również doradca Zarządu ds. gospodarki wodnej Pan Ryszard Dyzma, który swoim wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie sprawia że  dział wodociągowy wciąż się rozwija i podwyższa jakość swoich usług.

W rejonie działania wodociągu bardzo prężnie rozwija się zabudowa mieszkaniowa i przemysłowa zwłaszcza dzięki developerom budującym w naszej okolicy, a co za tym idzie zmusza nas do ciągłego rozbudowywania Stacji Uzdatniania Wody tak aby sprostać Państwa oczekiwaniom. W ostatnich kilku latach zmodernizowano pompy tłoczące wodę ze studni oraz pompy tłoczące wodę do sieci, powstała druga studnia głębinowa, która działa wymiennie z pierwszą. Postawiliśmy również 2 zbiorniki retencyjne, które uzupełnią spadek ciśnienia w okresie największego rozbioru wody. Zmodernizowaliśmy również całą elektrykę na SUWie oraz kupując agregat prądotwórczy zlikwidowaliśmy ciągły problem z przerwami w dostawie wody spowodowany częstym wyłączaniem prądu na terenie, którym prowadzimy naszą działalność. Obecnie jesteśmy na etapie budowy trzeciej studni głębinowej z pełnym uzbrojeniem oraz dalszej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. Ciągle zwiększająca się liczba Odbiorców nie pozwala nam osiąść na laurach i zmusza nas do dalszego rozwoju aby w ramach porozumienia z Gminą zaopatrywać jej mieszkańców w wodę.

W celu przyłączenia się do sieci wodociągowej należy złożyć „wniosek o wydanie opinii o możliwości przyłączenia do sieci”  lub “wniosek o wydanie warunków technicznych” w siedzibie spółdzielni lub wysłać na email: info@rspkruszewnia.pl

 

Biuro wodociągów czynne od Pn. do Pt. w godzinach od 6.00 – 14.00

telefon: 61 8172-578  wew. 27 i 668-049-289 email: info@rspkruszewnia.pl

Telefon w razie awarii   781-102-629 osoba kontaktowa Damian Rzepczak 

NASZ FACEBOOK:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100093305002709 

 

 

KOMUNIKATY!

25 Października 2023 r. NOWA TARYFA

Informacja dla Odbiorców wody dostarczanej przez  Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Kruszewni

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z otrzymaną Decyzją PO.RZT.70.70.2023/D/KI Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 września 2023 r. w dniu 01.11.2023 r. wejdzie w życie nowa trzyletnia taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Kruszewni części Rabowic, części Zalasewa zaopatrywanych w wodę przez naszą Spółdzielnię, która kształtuje ceny następująco:

Taryfa W1 na okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:

Woda 1 m3 – 3,89 zł brutto Abonament – 6,48 zł brutto

Taryfa W2 na okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:

Woda 1 m3 – 4,21 brutto Abonament 6,48 zł brutto

 

Taryfa W1 na okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy:

Woda 1 m3 – 3,91 brutto Abonament 6,50 zł brutto

Taryfa W2 na okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:

Woda 1 m3 – 4,24 brutto Abonament 6,48 zł brutto

 

Taryfa W1 na okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:

Woda 1 m3 – 3,93 brutto Abonament 6,56 zł brutto

Taryfa W2 na okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:

Woda 1 m3 – 4,24 brutto Abonament 6,48 zł brutto

 

 Dla zainteresowanych Decyzja wraz z taryfą do wglądu na naszej stronie internetowej w zakładce Wodociąg zakładowy

 Objaśnienia:

W1 – Gospodarstwa domowe lub rolne, rozliczane na podstawie wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W2– Pozostali odbiorcy, rozliczani na podstawie wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym (Przedsiębiorstwa)

29 Września 2023 r.

BRAK WODY 02.10.2023 r. w poniedziałek

UWAGA !!!

MIESZKAŃCY ULICY OLSZYNOWEJ, SWANKA, SADOWNICZEJ W RABOWICACH ORAZ MIESZKAŃCY ZALASEWA PRZY UL. ŚREDZKIEJ DLA KTÓRYCH WODĘ DOSTARCZA RSP KRUSZEWNIA

W DNIU 02 PAŹDZIERNIKA 2023 R. (PONIEDZIAŁEK)

W GODZ. 9.00 – 15.00

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ USUNIĘCIA AWARII NA JEDNEJ Z SIECI WODOCIĄGOWYCH  ORAZ W ZWIĄZKU Z PODŁĄCZANIEM NOWEGO ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ WSTRZYMANIA DOSTAWY WODY DLA MIESZKAŃCÓW RABOWIC I ZALASEWA.

WOBEC POWYŻSZEGO PROSIMY O DOKONANIE ZAPASÓW WODY.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY MOŻE ULEC SKRÓCENIU LUB WYDŁUŻENIU.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE PO WŁĄCZENIU WODY MOŻE NASTĄPIĆ POGORSZENIE JEJ JAKOŚCI.

ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

10 LIPCA 2023 r.

BRAK WODY W RABOWICACH 13.07.2023!

 

MIESZKAŃCY OSIEDLA „ZIELONE RABOWICE” W RABOWICACH (WSZYSTKIE KOLOROWE ULICE) DLA KTÓRYCH WODĘ DOSTARCZA RSP KRUSZEWNIA

W DNIU 13 LIPCA 2023 R. (CZWARTEK)  W GODZ. 9.00 – 13.00  NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY

 W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ URUCHOMIENIA NOWEGO ODCINKA SIECI WODODCIĄGOWEJ  NA OSIEDLU „ZIELONE RABOWICE” ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ WSTRZYMANIA DOSTAWY WODY DLA MIESZKAŃCÓW CZĘŚCI RABOWIC.  WOBEC POWYŻSZEGO PROSIMY O DOKONANIE ZAPASÓW WODY.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY MOŻE ULEC SKRÓCENIU LUB WYDŁUŻENIU.  JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE PO WŁĄCZENIU WODY MOŻE NASTĄPIĆ POGORSZENIE JEJ JAKOŚCI.

ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

22 MAJA 2023 r.  UWAGA WSZYSCY ODBIORCY WODY Z RSP KRUSZEWNIA

BRAK WODY !!!!  26 Maja 2023 r. od 9.00 do 14.00!! 

21 Marca 2023 r.  UWAGA BRAK WODY!! 

MIESZKAŃCY KRUSZEWNI, ZALASEWA PRZY ŚREDZKIEJ ORAZ RABOWIC DLA KTÓRYCH WODĘ DOSTARCZA RSP KRUSZEWNIA

W DNIU 23 MARCA 2023 R. (CZWARTEK)

W GODZ. 10.00 – 15.00

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY

 

ZAMKNIĘCIE WODY NASTĄPI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ II ETAPU MOREDNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W KRUSZEWNI WOBEC POWYŻSZEGO PROSIMY O DOKONANIE ZAPASÓW WODY.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY MOŻE ULEC SKRÓCENIU LUB WYDŁUŻENIU.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE PO WŁĄCZENIU WODY MOŻE NASTĄPIĆ POGORSZENIE JEJ JAKOŚCI.

 

ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

14 Marca 2023 r.  BRAK WODY!!!

 

MIESZKAŃCY ULICY HUSARSKIEJ I HETMAŃSKIEJ  W KRUSZEWNI DLA KTÓRYCH WODĘ DOSTARCZA RSP KRUSZEWNIA

W DNIU 16 MARCA 2023 R. (CZWARTEK) W GODZ. 9.00 – 11.00

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY

 

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ URUCHOMIENIA NOWEGO ODCINKA SIECI WODODCIĄGOWEJ DLA JEDNEGO Z DEVELOPRÓW ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ WSTRZYMANIA DOSTAWY WODY DLA MIESZKAŃCÓW W/W ULIC. WOBEC POWYŻSZEGO PROSIMY O DOKONANIE ZAPASÓW WODY.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY MOŻE ULEC SKRÓCENIU LUB WYDŁUŻENIU.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE PO WŁĄCZENIU WODY MOŻE NASTĄPIĆ POGORSZENIE JEJ JAKOŚCI.

13 Stycznia 2023 r. Przerwa w dostawie wody

Uprzejmie informujemy, że przyczyną braku wody przez kilkanaście minut w dniu dzisiejszym było uszkodzenie przewodu przez Enea S.A, która prowadziła prace  w naszym sąsiedztwie co spowodowało odcięcie prądu na stacji uzdatniania wody.  W związku z powyższym oczywiście dokonamy kilku płukań na sieci aby pozbyć się zalegającego w rurach osadu ale możliwe jest wystąpienie pogorszonego koloru wody co niestety zawsze jest następstwem  wstrzymania wody w sieci. Prosimy o wyrozumiałość.

09 Grudnia 2022 r. UWAGA!!!

MIESZKAŃCY ULIC NA OSIEDLU „ZIELONE RABOWICE” I UL. ŚWIERKOWEJ W RABOWICACH ORAZ UL. SPÓŁDZIELCZEJ I WIDOKOWEJ W KRUSZEWNI

DLA KTÓRYCH WODĘ DOSTARCZA RSP KRUSZEWNIA

W DNIU 12 GRUDNIA 2022 R. (PONIEDZIAŁEK) W GODZ. 9.00 – 15.00

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY 

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ URUCHOMIENIA NOWEGO ODCINKA SIECI WODODCIĄGOWEJ ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ WSTRZYMANIA DOSTAWY WODY DLA MIESZKAŃCÓW RABOWIC.WOBEC POWYŻSZEGO PROSIMY O DOKONANIE ZAPASÓW WODY. PRZERWA W DOSTAWIE WODY MOŻE ULEC SKRÓCENIU LUB WYDŁUŻENIU.JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE PO WŁĄCZENIU WODY MOŻE NASTĄPIĆ POGORSZENIE JEJ JAKOŚCI.

 ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

03 Listopada  2022 r. UWAGA ZALASEWO PRZY ŚREDZKIEJ I RABOWICE!!!

MIESZKAŃCY RABOWIC I ZALASEWA PRZY ŚREDZKIEJ DLA KTÓRYCH  WODĘ DOSTARCZA RSP KRUSZEWNIA

W DNIU 07 LISTOPADA  2022 R. (PONIEDZIAŁEK)  W GODZ. 9.00 – 13.00

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY

 W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ USUNIĘCIA AWARII U JEDNEGO Z ODBIORCÓW WODY PRZY ŚREDZKIEJ W ZALASEWIE ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ WSTRZYMANIA DOSTAWY WODY DLA MIESZKAŃCÓW ZALASEWA PRZY ŚREDZKIEJ ORAZ RABOWIC. WOBEC POWYŻSZEGO PROSIMY O DOKONANIE ZAPASÓW WODY.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY MOŻE ULEC SKRÓCENIU LUB WYDŁUŻENIU.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE PO WŁĄCZENIU WODY MOŻE NASTĄPIĆ POGORSZENIE JEJ JAKOŚCI.

 ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

 

02 Listopada  2022 r. UWAGA ZALASEWO PRZY ŚREDZKIEJ !!!

MIESZKAŃCY ZALASEWA PRZY ŚREDZKIEJ DLA KTÓRYCH WODĘ DOSTARCZA RSP KRUSZEWNIA  W DNIU 07 LISTOPADA  2022 R. (PONIEDZIAŁEK)

W GODZ. 9.00 – 15.00  NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ UL. POLSKIEJ W ZALASEWIE ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ WSTRZYMANIA DOSTAWY WODY DLA MIESZKAŃCÓW ZALASEWA PRZY ŚREDZKIEJ.  WOBEC POWYŻSZEGO PROSIMY O DOKONANIE ZAPASÓW WODY.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY MOŻE ULEC SKRÓCENIU LUB WYDŁUŻENIU.

ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

 

18 października 2022 r. UWAGA ZALASEWO !!!

MIESZKAŃCY ZALASEWA PRZY ŚREDZKIEJ W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA   2022 R. (CZWARTEK) W GODZ. 9.00 – 14.00

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY

W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ UL. POLSKIEJ W ZALASEWIE ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ WSTRZYMANIA DOSTAWY WODY DLA MIESZKAŃCÓW ZALASEWA.

WOBEC POWYŻSZEGO PROSIMY O DOKONANIE ZAPASÓW WODY.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY MOŻE ULEC SKRÓCENIU LUB WYDŁUŻENIU.  

ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

12 października 2022 r. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym tj. czwartek 13.10.2022 r. ok godz. 8 w związku z wyłączeniem prądu na terenie Kruszewni nastąpi kilkunastominutowa przerwa w dostawie wody. Kolejna przerwa nastąpi gdy prąd zostanie włączony co planowo ma nastąpić ok godz. 11. Przerwy związane są z koniecznością przełączenia zasilania Stacji Uzdatniania Wody z sieci na zasilanie z agregatu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

17 sierpnia 2022 r. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym w godzinach porannych nastąpiła kilkunastominutowa przerwa w dostawie wody z powodu awarii prądu na terenie miejscowości Kruszewnia.

W związku z powyższym nastąpi jeszcze jedno wyłączenie prądu w dniu dzisiejszym ok godz. 18 co ponownie spowoduje kilkunastominutową przerwę w dostawie wody.

Mimo iż nie mamy wpływu na powyższą sytuację  i nie wynika ona z naszych działań za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

 

UWAGA !!! 

MIESZKAŃCY KRUSZEWNI, RABOWIC I ZALASEWA,

ODBIORCY WODY ZE STACJI UZDATNIANIA WODY W KRUSZEWNI 

W DNIU 18 LIPCA  2022 R. (PONIEDZIAŁEK) W GODZ. 8.00 – 15.00

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY

 

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ WŁĄCZENIA NOWEGO ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO EKSPLOATACJI W RAMACH MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ WSTRZYMANIA PRACY STACJI. WOBEC POWYŻSZEGO PROSIMY O DOKONANIE ZAPASÓW WODY.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY MOŻE ULEC SRÓCENIU LUB WYDŁUŻENIU.  

ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

UWAGA !!! 

Informujemy, że w upalne dni (powyżej 25 °C) 

w godzinach od 18.00  do 23.00 nadal prosimy

o niepodlewanie terenów zielonych 

Powyższe ma na celu zabezpieczenie Odbiorców w wodę na cele socjalno – bytowe.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy i jednocześnie informujemy, że Zarząd RSP w Kruszewni czyni starania aby zwiększyć wydajność Stacji Uzdatniania Wody.

07 lipca 2021 r. NOWA TARYFA

Drodzy Państwo chcielibyśmy poinformować, że właśnie weszła w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Taryfa 2021-2024

Decyzja PO.RZT.70.301.2021_D_MB

06 lipca 2021 r. UWAGA !!!

W dniu 06.07.2021 (wtorek) na osiedlu Europejskim i na ul. Pszczelnej oraz na os. Świerkowe Tarasy w godzinach od 20 do 24 nastąpi przerwa w dostawie wody. Powodem jest konieczność usunięcia awarii, która powstała w ciągu dnia. Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy i zapewniamy, że woda zostanie włączona najszybciej jak to możliwe.

05 lipca 2021 r. UWAGA !!!

W dniu 06.07.2021 (wtorek) na osiedlu Europejskim i na ul. Pszczelnej w godzinach od 10 do 15 nastąpi przerwa w dostawie wody. Powodem są prace przyłączeniowe w ul. Średzkiej. Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy i zapewniamy, że woda zostanie włączona najszybciej jak to możliwe.

21 czerwca 2021 r. ZAKAZ PODLEWANIA !!!

W związku z panującymi upałami co w konsekwencji powoduje znacznie zwiększone pobory wody przez Odbiorców, zarządzamy zakaz podlewania trawników i innych terenów zielonych z dniem 21.06.2021 r.

Powyższe ma na celu zabezpieczenie Odbiorców w wodę na cele socjalno – bytowe.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy i jednocześnie informujemy, że Zarząd RSP w Kruszewni czyni starania aby zwiększyć wydajność Stacji Uzdatniania Wody

18 czerwca 2021 r. UWAGA 23.06.2021 Przerwa w dostawie wody na os. Europejskim w Zalasewie

W związku z koniecznością wymiany części wodociągu w ul. Średzkiej nastąpi wyłączenia wody w godzinach od 10 do 15 na terenie os. Europejskiego w Zalasewie.

09 czerwca 2021 r. UWAGA, ZAKAZ PODLEWANIA!!!

W związku z brakami wody w godzinach wieczornych wyjaśniamy, że z powodu wysokich temperatur nasi odbiorcy wieczorami bardzo intensywnie podlewają ogrody. Co za tym idzie przy dwukrotnie zwiększonym poborze w tym czasie, nasze urządzenia nie nadążają z poborem i uzdatnianiem wody. W związku z powyższym prosimy o zaprzestanie podlewania. W ciągu następnych 2 tygodni uruchomimy kolejną pompę, która znacząco zwiększy wydajność naszej hydroforni jednak do tej pory problem może się pojawiać jeżeli podlewanie nie zostanie ograniczone.

13 października 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że na naszej sieci wodociągowej cały czas trwają prace przyłączeniowe w związku z podłączaniem nowych Odbiorców. W związku z powyższym na niektórych odcinkach sieci okresowo może wystąpić pogorszenie jakości wody z powodu chwilowego zamknięcia wody w danym regionie. Mamy nadzieję, że sytuacje takie nie będą miały miejsca ale oczywiście czujemy się w obowiązku uprzedzić o istnieniu takiej możliwości.