Wodociąg zakładowy

KILKA SŁÓW O NAS…

Nasz wodociąg powstał w latach 1960-1967 a w roku 1977 hydrofornia dzięki której nasz wodociąg zaczął zaopatrywać w wodę indywidualnych odbiorców. Początkowo wodociąg zaopatrywał tylko mieszkańców Kruszewni i nikt nie planował jego rozbudowy. Jednakże w latach dziewięćdziesiątych na prośby Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu Spółdzielnia zgodziła się na podłączenie do sieci nowo powstającego osiedla bloków Izabelin w Kruszewni oraz osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Średzkiej w Zalasewie. Z biegiem lat zaczęły też powstawać w okolicach Kruszewni firmy, które również występowały do nas z prośbą o podłączenie i tak w dniu dzisiejszym zaopatrujemy  2 kilku blokowe wspólnoty mieszkaniowe, 8 przedsiębiorstw oraz przeszło 300 odbiorców indywidualnych, których liczba powiększa się każdego dnia.

W celu dostarczenia odbiorcą wody najwyższej jakości niezbędne jest uzdatnianie pobranej wody oraz ciągłe jej monitorowanie. Nadzór nad hydrofornią sprawuje firma Zakład Instalacyjny Wod-Kan CO i Gaz Ryszarda Antczaka z Kobylnicy, badania wody w terminach zlecanych nam przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu jak i we własnym zakresie przeprowadzamy w firmie Ekolab Sp. z o.o. z Kobylnicy, które następnie przekazujemy do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w celu weryfikacji.

W rejonie działania naszego wodociągu bardzo prężnie rozwija się zabudowa mieszkaniowa i przemysłowa zwłaszcza dzięki developerom budującym w naszej okolicy, a co za tym idzie zmusza nas do ciągłego rozbudowywania Stacji Uzdatniania Wody tak aby sprostać Państwa oczekiwaniom. W ostatnich kilku latach zmodernizowano pompy tłoczące wodę ze studni oraz pompy tłoczące wodę do sieci, powstała druga studnia głębinowa, która działa wymiennie z pierwszą. Postawiliśmy również zbiornik retencyjny, który uzupełni spadek ciśnienia w okresie największego rozbioru wody. Zmodernizowaliśmy również całą elektrykę na SUWie oraz kupując agregat prądotwórczy zlikwidowaliśmy ciągły problem z przerwami w dostawie wody spowodowany częstym wyłączaniem prądu na terenie, którym prowadzimy naszą działalność. Obecnie jesteśmy na etapie planowania trzeciej studni głębinowej z pełnym uzbrojeniem, drugiego zbiornika retencyjnego na wodę oraz dalszej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. Ciągle zwiększająca się liczba Odbiorców nie pozwala nam osiąść na laurach i zmusza nas do dalszego rozwoju aby w ramach porozumienia z Gminą zaopatrywać jej odbiorców w wodę.

W celu przyłączenia się do sieci wodociągowej należy złożyć „wniosek o wydanie opinii o możliwości przyłączenia do sieci”  lub “wniosek o wydanie warunków technicznych” w siedzibie spółdzielni lub wysłać na email: info@rspkruszewnia.pl

 

Biuro wodociągów czynne od Pn. do Pt. w godzinach od 6.30 – 14.30

telefon: 61 8172-578  wew. 27   email: info@rspkruszewnia.pl

Telefon w razie awarii   668 – 049 – 289 

 

 

KOMUNIKATY!

07 lipca 2021 r. NOWA TARYFA

Drodzy Państwo chcielibyśmy poinformować, że właśnie weszła w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Taryfa 2021-2024

Decyzja PO.RZT.70.301.2021_D_MB

06 lipca 2021 r. UWAGA !!!

W dniu 06.07.2021 (wtorek) na osiedlu Europejskim i na ul. Pszczelnej oraz na os. Świerkowe Tarasy w godzinach od 20 do 24 nastąpi przerwa w dostawie wody. Powodem jest konieczność usunięcia awarii, która powstała w ciągu dnia. Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy i zapewniamy, że woda zostanie włączona najszybciej jak to możliwe.

05 lipca 2021 r. UWAGA !!!

W dniu 06.07.2021 (wtorek) na osiedlu Europejskim i na ul. Pszczelnej w godzinach od 10 do 15 nastąpi przerwa w dostawie wody. Powodem są prace przyłączeniowe w ul. Średzkiej. Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy i zapewniamy, że woda zostanie włączona najszybciej jak to możliwe.

21 czerwca 2021 r. ZAKAZ PODLEWANIA !!!

W związku z panującymi upałami co w konsekwencji powoduje znacznie zwiększone pobory wody przez Odbiorców, zarządzamy zakaz podlewania trawników i innych terenów zielonych z dniem 21.06.2021 r.

Powyższe ma na celu zabezpieczenie Odbiorców w wodę na cele socjalno – bytowe.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy i jednocześnie informujemy, że Zarząd RSP w Kruszewni czyni starania aby zwiększyć wydajność Stacji Uzdatniania Wody

18 czerwca 2021 r. UWAGA 23.06.2021 Przerwa w dostawie wody na os. Europejskim w Zalasewie

W związku z koniecznością wymiany części wodociągu w ul. Średzkiej nastąpi wyłączenia wody w godzinach od 10 do 15 na terenie os. Europejskiego w Zalasewie.

09 czerwca 2021 r. UWAGA, ZAKAZ PODLEWANIA!!!

W związku z brakami wody w godzinach wieczornych wyjaśniamy, że z powodu wysokich temperatur nasi odbiorcy wieczorami bardzo intensywnie podlewają ogrody. Co za tym idzie przy dwukrotnie zwiększonym poborze w tym czasie, nasze urządzenia nie nadążają z poborem i uzdatnianiem wody. W związku z powyższym prosimy o zaprzestanie podlewania. W ciągu następnych 2 tygodni uruchomimy kolejną pompę, która znacząco zwiększy wydajność naszej hydroforni jednak do tej pory problem może się pojawiać jeżeli podlewanie nie zostanie ograniczone.

13 października 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że na naszej sieci wodociągowej cały czas trwają prace przyłączeniowe w związku z podłączaniem nowych Odbiorców. W związku z powyższym na niektórych odcinkach sieci okresowo może wystąpić pogorszenie jakości wody z powodu chwilowego zamknięcia wody w danym regionie. Mamy nadzieję, że sytuacje takie nie będą miały miejsca ale oczywiście czujemy się w obowiązku uprzedzić o istnieniu takiej możliwości.