Taryfy

Ceny dla Odbiorców wody od 01.11.2023 do 31.10.2024

Taryfa W1 na okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:

Woda 1 m3 – 3,60 zł netto + 8 % VAT  Abonament – 6,00 zł netto + 8 % VAT

Taryfa W2 na okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:

Woda 1 m3 – 3,90 zł netto + 8 % VAT Abonament 6,00 zł netto + 8 % VAT

Objaśnienia:

W1 – Gospodarstwa domowe lub rolne, rozliczane na podstawie wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W2– Pozostali odbiorcy, rozliczani na podstawie wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym (Przedsiębiorstwa)

 

Taryfa 2023-2026

Decyzja PO.RZT.70.70.2023/D/KI

Regulamin dostarczania wody2019     

Regulamin dostarczania wody – zmiany 2021