Taryfy

Ceny dla Odbiorców wody:

Cena 1 mwody – 3,79 zł netto + 8 % VAT

Abonament miesięczny 6,00 zł netto + 8 % VAT