Taryfy

Ceny dla Odbiorców wody 2021/2022

Cena 1 mwody – 3,33 zł netto + 8 % VAT

Abonament miesięczny 5,92 zł netto + 8 % VAT

Taryfa 2021-2024

Decyzja PO.RZT.70.301.2021_D_MB

Regulamin dostarczania wody2019     

Regulamin dostarczania wody – zmiany 2021